Despre LEI
LEI este un cod alfanumeric de 20 caractere, a carui structura are la baza standardul ISO 17442 si constituie un identificator unic pentru entitatile implicate in tranzactiile financiare realizate in piete reglementate si in afara acestora (OTC): firme de investitii, institutii de credit, investitori avand personalitate juridica, emitenti ai instrumentelor financiare si ai activelor suport ale produselor derivate, contraparti financiare si nefinanciare, detinatori sau operatori ai unor locuri de tranzactionare etc.
Obligatia de a detine cod LEI deriva dintr-o serie de reglementari europene: EMIR, Transparency Directive, MAR, AIFMD, MiFID II, MiFIR.

Entitatile care pot emite coduri LEI
GLEIF (Global LEI Foundation) este organizatia care evalueaza si autorizeaza entitatile care emit si administreaza codurile LEI, lista acestora (Local Operating Units–LOUs) fiind publicata pe site-ul GLEIF.

Depozitarul Central este in curs de acreditare de catre GLEIF pentru alocarea codurilor LEI.

Parteneriat Depozitarul Central-KDD (KDD Central Securities Clearing Corporation – Slovenia)
Depozitarul Central a incheiat un parteneriat cu depozitarul central din Slovenia (KDD) in scopul facilitarii obtinerii de catre entitatile din Romania a codurilor LEI.

Procedura de obtinere a codului LEI de la KDD
 • Obtinerea codului LEI prin intermediul Depozitarului Central
  • Entitatea care doreste obtinerea unui cod LEI (“Solicitant”) transmite cererea de alocare a codului LEI, in forma scanata, prin e-mail la adresa LEI@depozitarulcentral.ro. Depozitarul Central poate solicita si transmiterea acesteia prin posta.
   Formulare:
  • Cererea va fi semnata de reprezentatul legal al solicitantului sau de un imputernicit al acestuia. In cazul in care cererea nu este semnata de reprezentatul legal, va fi transmisa si imputernicirea acordata semnatarului.
   Model imputernicire
  • In cazul in care Solicitantul este controlat de o alta entitate vor fi enumerate in cuprinsul cererii si vor fi totodata transmise documentele care atesta relatia de control (ex: situatii financiare consolidate, raportari catre institutiile relevante).
  • Cererea va contine in mod obligatoriu datele de contact ale Solicitantului.
  • Ulterior primirii cererii, Depozitarul Central realizeaza demersurile necesare in relatia cu KDD pentru alocarea codului LEI.
  • Dupa primirea de la Depozitarul Central a solicitarii cu privire la emiterea codului LEI, KDD transmite Solicitantului factura, urmand ca dupa incasarea contravalorii acesteia sa verifice indeplinirea conditiilor necesare alocarii codului LEI, sa aloce si sa comunice Solicitantului codul LEI. In cazul in care KDD va constata existenta unor aspecte ce necesita clarificari, va contacta direct Solicitantul.
 • Obtinerea codului LEI direct de la KDD
  • Entitatea care doreste obtinerea unui cod LEI (“Solicitant”) va transmite cererea direct catre KDD urmand etapele descrise pe site-ul acestuia.
   https://storitve.kdd.si/lei/en/index
   Totodata va transmite cererea de alocare a codului LEI, in forma scanata, prin e-mail la adresa kddlei@kdd.si.
   Formulare:
  • Cererea va fi semnata de reprezentatul legal al solicitantului sau de un imputernicit al acestuia. In cazul in care cererea nu este semnata de reprezentatul legal, va fi transmisa si imputernicirea acordata semnatarului.
   Model imputernicire
  • In cazul in care Solicitantul este controlat de o alta entitate vor fi enumerate in cuprinsul cererii si vor fi totodata transmise documentele care atesta relatia de control (ex: situatii financiare consolidate, raportari catre institutiile relevante).
  • Cererea va contine in mod obligatoriu datele de contact ale Solicitantului.
  • Dupa primirea cererii cu privire la emiterea codului LEI, KDD transmite Solicitantului factura, urmand ca dupa incasarea contravalorii acesteia sa verifice indeplinirea conditiilor necesare alocarii codului LEI, sa aloce si sa comunice Solicitantului codul LEI. In cazul in care KDD va constata existenta unor aspecte ce necesita clarificari, va contacta direct Solicitantul.
Procesul de alocare si administrare a codurilor LEI de catre KDD este guvernat de documentul “Termeni si Conditii Generale”: Tarifele aplicate de catre KDD pentru alocarea/administrarea unui cod LEI:
 • Tarif initial pentru alocarea si administrarea codului LEI pe o perioada de un an: 78,07 euro + TVA
 • Tarif anual pentru administrarea codului LEI: 41,13 euro + TVA
Link-uri utile:
https://storitve.kdd.si/lei/en/index
https://www.gleif.org/en/