Cadrul juridic aplicabil Depozitarului Central 

Reglementari ale Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene
Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012
Regulamentul delegat (UE) nr. 389/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă
Regulamentul delegat (UE) nr. 390/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar
Regulamentul delegat (UE) nr. 391/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată
Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 393/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele și procedurile pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontările internalizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Reglementari nationale
Legea 126 din 11 iunie 2018 privind pietele de instrumente financiare
Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Legea nr 297-2004 privind piata de capital
Legea nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontarii în sistemele de plati si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare
Ordonanta nr. 9 din 22 ianuarie 2004 privind unele contracte de garantie financiara
Ordonanta de urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

Reglementari DC
Codul Depozitarului Central aprobat prin Decizia ASF nr. 978/09.08.2018
Anexe la Codul Depozitarului Central aprobat prin Decizia ASF nr. 978/09.08.2018
Anexe Titlul I
Anexe Titlul II
Anexe Titlul III
Anexe Titlul IV
Anexe Titlul VI

Reglementari CNVM / ASF
Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Regulamentul nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014
Regulamentul 13/2005, privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale
Regulamentul nr. 5 /2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă
REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017 privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri
Regulamentul nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 13/2005 și pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul CNVM nr. 5/2010
Regulamentul nr.11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Decizia nr. 1430/07.10.2014 – Stabilire ex-date
Decizia nr.8/05.01.2011
Dispunerea de masuri nr.3/26.04.2007
Alte reglementări ASF

Reglementari BNR
Regulamentul BNR nr. 3 din 01 august 2018 privind monitorizarea infrastructurilor pietei financiare si a instrumentelor de plata
Ordinul nr. 637 din 15 iunie 2011 pentru desemnarea sistemelor care intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare
Regulamentul nr. 16 din 14 octombrie 2011 privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitatile acordate de Banca Nationala a Romaniei in scopul fluidizarii decontarii in sistemul ReGIS
Alte reglementari B.N.R.

Contracte Standard
PARTICIPANTI
Contract de participare la sistemul Depozitarului Central - participant la sistemul de compensare-decontare si registru
Contract de participare la sistemul Depozitarului Central - agent custode
Contract de cesiune neexclusiva de licenta de soft si de accesare prin terminale a calculatorului central
Notificare privind activitatea societatii in sistemul informatic al Depozitarului Central de transmitere electronica de date
Declaratie-Angajament
Contract pentru efectuarea decontarii fondurilor – participant compensator
EMITENTI
Contract de prestare de servicii de registru
ALTE ENTITATI
Contract Depozitarul Central – sistem de tranzactionare

Cadrul juridic aplicabil conexiunilor stabilite de catre Depozitarul Central cu alte entitati similare
General Terms and Conditions - Clearstream Banking Luxembourg
Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR

Legaturi transfrontaliere cu depozitari straini
Analiza riscurilor legaturilor transfrontaliere cu alti depozitari straini 2017
Analiza riscurilor legaturilor transfrontaliere cu alti depozitari straini 2016
Analiza riscurilor legaturilor transfrontaliere cu alti depozitari straini 2015
Profile de piata pentru tarile cu care Depozitarul Central are stabilite legaturi transfrontaliere:
Profil Piata Africa de Sud
Profil Piata Austria
Profil Piata Belgia
Profil Piata Bulgaria
Profil Piata Canada
Profil Piata Cehia
Profil Piata Danemarca
Profil Piata Elvetia
Profil Piata Franta
Profil Piata Germania
Profil Piata Grecia
Profil Piata Irlanda
Profil Piata Luxemburg
Profil Piata Marea Britanie
Profil Piata Olanda
Profil Piata Polonia
Profil Piata Spania
Profil Piata SUA
Profil Piata Suedia
Profil Piata Ungaria
Cerinte legislative specifice tarilor cu care Depozitarul Central are stabilite legaturi transfrontaliere:
Cerinte legislative Africa de Sud
Cerinte legislative Austria
Cerinte legislative Belgia
Cerinte legislative Bulgaria
Cerinte legislative Canada
Cerinte legislative Cehia
Cerinte legislative Danemarca
Cerinte legislative Elvetia
Cerinte legislative Franta
Cerinte legislative Germania
Cerinte legislative Grecia
Cerinte legislative Irlanda
Cerinte legislative Luxemburg
Cerinte legislative Marea Britanie
Cerinte legislative Olanda
Cerinte legislative Polonia
Cerinte legislative Spania
Cerinte legislative SUA
Cerinte legislative Suedia
Cerinte legislative Ungaria