Managementul Riscului

Managementul riscurilor constituie procesul de identificare, analiza si raportare a factorilor de risc, in scopul implementarii celor mai potrivite masuri necesare tratarii, atenuarii si evitarii acestora.

Avand in vedere rolul important pe care il detine pe piata de capital romaneasca – ca infrastructura a pietei financiare – Depozitarul Central are o Politica de management al riscurilor si a instituit proceduri si sisteme documentate care identifica, evalueaza, monitorizeaza si gestioneaza riscurile, astfel incat sa se asigure un grad suficient de siguranta si de continuitate a operatiunilor desfasurate si a serviciilor prestate.

Procesul de identificare si analiza a riscurilor la care poate fi expus Depozitarul Central are la baza Regulamentul EU nr. 909/2014 si regulamentele delegate emise de ESMA si EBA in aplicarea acestuia, precum si Principiile CPMI – IOSCO privind infrastructurile pietei financiare, care stabilesc atat tipurile de riscuri la care poate fi supus un depozitar central si un sistem de decontare a instrumentelor financiare cat si principalele elemente care trebuie avute in vedere in procesul de analiza, evaluare si gestionare a acestora in scopul diminuarii sau eliminarii posibilitatii de materializare a riscurilor identificate.

La nivelul Depozitarului Central a fost instituit un cadru solid de administrare a riscului, bazat pe o abordare integrata si cuprinzatoare a tuturor riscurilor relevante. Departamentul Managementul Riscurilor are atributii specifice in ceea ce priveste identificarea, evaluarea, administrarea si monitorizarea permanenta a riscurilor la care este supus sau poate fi supus Depozitarul Central si raporteaza direct organelor de conducere cu privire la activitatea desfasurata. Adoptarea masurilor relevante de managementul riscurilor intra in atributiile Consiliului de Administratie, care beneficiaza de recomandarile Comitetului de Risc si ale Comitetului de Audit, cu privire la toleranta la risc si strategia de risc globala, actuala si viitoare a Depozitarului Central, eficacitatea sistemelor de management al riscurilor din cadrul Depozitarului Central.


Titlu
 
  
:: 1. Transparenta si conformitate 
:: 2. Masuri de solutionare a decontarii 
:: 3. Conexiuni cu alti depozitari centrali din alte state 
:: 4. Analize si rapoarte