Servicii pentru Detinatori


Extrasul de cont

Istoricul de cont si sumarul pozitiilor de cont

Modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont


Alocarea si gestionarea codurilor LEI

Transferul direct al dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare

Plata dividendelor si a altor sume de bani

Inrolare investitori pentru participare AGA


Alte Servicii