Strategie si obiective

Obiectivele Depozitarului Central


Depozitarul Central este institutia care asigura infrastructura pietei financiare, avand rolul de administrator al sistemului de decontare a instrumentelor financiare – RoClear si indeplinind functia de registratar pentru societatile pe actiuni.
Pe langa aceste servicii esentiale, Depozitarul Central ofera participantilor, emitentilor, investitorilor precum si detinatorilor de instrumente financiare o multitudine de alte servicii conexe, fiind permanent preocupat ca acestea sa fie armonizate cu practicile europene, la standarde ridicate, cu riscuri minime si costuri scazute, prin:


 • Stabilitate, asigurand servicii sigure si eficiente care sa faciliteze accesul la piata de capital din Romania atat investitorilor autohtoni, cat si celor internationali;
 • Impartialitate, ca garantie a unui tratament egal si a unei competitii corecte intre toti participantii si emitentii;
 • Inovatie si dezvoltarea pietei de instrumente financiare impreuna cu Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Banca Nationala a Romaniei, Asociatia Brokerilor, participantii la piata de capital, alte autoritati de reglementare si supraveghere si asociatiile profesionale;
 • Dezvoltare, atat a serviciilor si facilitatilor puse la dispozitia pietei de capital cat si in planul cooperarii internationale, inclusiv prin cresterea vizibilitatii Depozitarului Central.

Strategia Depozitarului Central

Depozitarul Central este permanent preocupat de cresterea fiabilitatii, eficientei si robustetei sistemelor, aplicatiilor si a mecanismelor implicate in furnizarea serviciilor post – tranzactionare si de registru prin:

 • Asigurarea dezvoltarii pietei de capital impreuna cu Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Banca Nationala a Romaniei, Asociatia Brokerilor, participantii, emitentii, organisme de reglementare si guvernamentale;
 • Asigurarea unui tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti participantii la piata;
 • Armonizarea, standardizarea si integrarea activitatilor post-tranzactionare (proceduri si reguli, standarde, “best market practices”);
 • STP – automatizarea si standardizarea proceselor de operare;
 • Utilizarea standardelor internationale de comunicatie si standardizarea interfetelor de comunicatie;
 • Imbunatatirea procesului de compensare-decontare, optimizarea managementului riscului de decontare si implementarea disciplinei la decontare;
 • Imbunatatirea mecanismului de imprumut de instrumente financiare;
 • Asigurarea unui sistem eficient de gestionare a garantiilor;
 • Dezvoltarea de noi servicii pentru emitentii de instrumente financiare;
 • Eficientizarea serviciilor pe care Depozitarul Central le realizeaza pe platforma Target2-Securities;
 • Procesarea standardizata a evenimentelor corporative “on stock” si “on flow” pentru instrumentele financiare romanesti si straine;
 • Dezvoltarea infrastructurii tehnice.