Servicii pentru Detinatori

NOTA

Scrisorile recomandate cu confirmare de primire transmise Depozitarului Central trebuie sa contina, pe langa documentele necesare efectuarii operatiunii solicitate, si dovada achitarii taxei (copie dupa ordinul de plata sau copie dupa chitanta primita la depunerea mandatului postal).

In cazul in care solicitati emiterea de documente de catre Depozitarul Central (extras de cont, sumar de cont, istoric de cont, confirmarea de transfer sau de modificare a datelor personale) si transmiterea acestora prin posta/curier la adresa dvs. de domiciliu, este necesar sa achitati suplimentar, in acelasi cont, o taxa in valoare de
13 RON/solicitare, aferenta serviciilor postale de transmitere a documentului solicitat. Totodata, avand in vedere conditiile generale de afaceri ale prestatorului de servicii de curierat, va adresam rugamintea de a furniza un numar de telefon la care puteti fi contactat, in scopul facilitarii livrarii corespondentei.

Plata serviciilor solicitate de catre detinatorii de instrumente financiare prin intermediul scrisorilor recomandate cu confirmare de primire se va face prin mandat postal sau ordin de plata.

Pe mandatul postal sau pe ordinul de plata trebuie specificate urmatoarele date:
 • DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
 • CUI RO 9638020;
 • cont banca:
  • RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei
  • RO93BTRL04101202D03004XX - TRANSILVANIA SUC. LIPSCANI
  • RO46BREL0002001004350100 - LIBRA INTERNET BANK
 • cont trezorerie: RO19TREZ7005069XXX003412, Trezorerie DGFPMB-ATCP (PENTRU INSTITUTIILE STATULUI)
 • CNP-ul detinatorului de instrumente financiare (Codul Numeric Personal, pe verso-ul mandatului).


Pentru operatiunile solicitate la sediile Participantilor sau la sediul Depozitarului Central S.A., detinatorul de instrumente financiare trebuie sa prezinte, in original, documentele care stau la baza solicitarii.

Servicii detinatori