Servicii pentru Detinatori

TRANSFERUL DIRECT AL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA INSTRUMENTELOR FINANCIARE


EFECTUAREA TRANSFERURILOR DIRECTE PENTRU CAUZA DE MOARTE (MOSTENIRI)

Operarea transferurilor directe asupra instrumentelor financiare din contul unei persoane decedate in conturile mostenitorilor, la cererea acestora, se realizeaza de catre Depozitarul Central, in baza urmatoarelor documente:
 • cerere pentru efectuarea transferului direct » descarca cererea
 • imputernicirea notariala, in cazul in care operarea transferului pentru cauza de moarte se efectueaza la solicitarea persoanei imputernicite in acest sens;
 • copia certificatului de deces;
 • copia certificatului de mostenitor/certificatului de legatar;
 • hotarare judecatoreasca de deschidere a succesiunii si/sau impartire a masei succesorale;
 • actele de identitate ale mostenitorului/mostenitorilor si/sau a persoanei imputernicite;
 • actul de partaj autentificat de notar, dupa caz;
 • intelegerea semnata de catre toti mostenitorii defunctului la sediul Depozitarului Central, in fata unui angajat al Depozitarului Central » descarca cererea
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de transfer pentru cauza de moarte.


Solicitarea efectuarii transferului pentru cauza de moarte, impreuna cu documentele mai sus mentionate, poate fi transmisa Depozitarului Central si:
- prin intermediul
participantilor care elibereaza extrase de cont;
- prin intermediul postei cu scrisoare recomandata
(cu confirmare de primire) la adresa: Depozitarul Central, Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.

EFECTUAREA TRANSFERURILOR DIRECTE INTRE RUDE SAU AFINI PANA LA GRADUL AL PATRULEA INCLUSIV
Depozitarul Central poate opera transferuri directe de proprietate asupra instrumentelor financiare cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
 • partile sunt rude sau afini pana la gradul patru inclusiv;
 • niciuna dintre partile implicate intr-o astfel de tranzactie nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzactii, nu devine actionar semnificativ;
 • volumul cumulat al acestor tranzactii intr-o perioada de 12 luni nu depaseste 1% din numarul total al valorilor mobiliare de acelasi tip si de aceeasi clasa puse in circulatie de emitentul respectiv;
 • actul incheiat intre partile mentionate sa fie autentificat de un notar public.


Operarea transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea, la cererea partilor implicate, se realizeaza in baza urmatoarelor documente:
 • cererea uneia din partile implicate in tranzactie sau a mandatarului acestora pentru efectuarea transferului » descarca cererea
 • actele de identitate ale partilor implicate in tranzactie si/sau ale mandatarilor acestora;
 • actul translativ de proprietate autentificat de un notar public si, dupa caz, actele doveditoare ale gradului de rudenie;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de transfer direct.


Solicitarea efectuarii transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul patru, impreuna cu documentele mai sus mentionate, poate fi transmisa Depozitarului Central si prin intermediul postei cu scrisoare recomandata la adresa: Depozitarul Central, Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.

Servicii detinatori