Parteneriat cu Uniunea Nationala
a Notarilor Publici din Romania


Depozitarul Central a incheiat un protocol de colaborare cu
Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale, entitate cu personalitate juridica, infiintata si organizata sub autoritatea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

Acest parteneriat este un pas important in procesul de eficientizare a operatiunilor de transfer al tuturor drepturilor de proprietate asupra instrumentelor financiare in cazurile de succesiune, facilitand si asigurand transferul instrumentelor financiare într-un timp mai scurt.

In baza acestui parteneriat, notarii publici pot obtine
sumare de cont care atesta toate detinerile de instrumente financiare ale persoanelor decedate, evidentiate in conturile individuale administrate de catre Depozitarul Central.

Depozitarul Central inregistreaza
transferuri directe asupra instrumentelor financiare din contul unei persoane decedate in conturile mostenitorilor mentionati in certificatul de mostenitor. In inregistrarea acestor tipuri de transferuri directe, se au in vedere instrumentele financiare mentionate in masa succesorala, asa cum sunt acestea evidentiate in certificatul de mostenitor.

Despre noi